Kopparnätet försvinner

Det är inte en fråga om det händer utan när!!

Hacksta blir av med sin kopparkabel efter det att de fått fiber installerat för något år sedan. De som då har tackat nej till fiber får en mobiltelefon lösning som Telia erbjuder. Man blir alltså av med sitt fasta abonnemang (0171 numret). Numret kan dock fortfarande användas då det går att koppla till mobiltelefonen men det kostar ca 60 kr extra/månad. Du som dessutom har ADSL förlorar den funktionen men du erbjuds en mobil bredbandslösning.

Torsvi fiber ser samma farhåga i vårt område. Risken är att om några år när Telia ser hur många abonnenter de förlorar när det kommer fiber, så finner de heller inget intresse i att underhålla kopparkabeln hos oss.

Här finns mer att läsa om detta:

PTS

Telia

Inloggning

Har lagt en del av de sidor som ni tidigare har haft tillgång till bakom en inloggning. För den som vill komma åt Grovprojekteringen får skicka mig ett mail så får ni lösenordet av mig. Däremot har vi valt att ha protokollen som en intern arbetshandling för styrelsen. Jag kommer att skicka ut en sammanfattning av vad som sagts på styrelsemötena, vi vill på detta sätt minimera riskerna för att informationen sprids på ett oönskat sätt.

Anledningen till att vi valt att göra på detta sätt är att vi har tittat lite på vad som kan vara känslig information nu när vi snart går in i en ny fas.

Hur ska jag kunna övertyga dig som ännu inte har sökt medlemskap?

Är inte fiber och kablar föråldrad teknik? Kommer inte framtidens kommunikation att ske med trådlösa tekniker som 3G/4G/5G eller liknande?

Det enkla svaret är: NEJ! Fiber är inte föråldrat vilket även en stora utbyggnaden runt om i landet vittnar om. Låt oss utveckla lite.

Fiber är en gammal och beprövad teknik. Själva fibern är bara glas och när man väl grävt ner den så håller den i princip hur länge som helst. Fibern som sådan har i princip obegränsad kapacitet så det som styr hur snabbt data kan skickas är utrustningen som sänder via fibern (switchar etc) och den utvecklas rekordfort. När vi får fiber i Torsvi kommer det vara möjligt att få gigabit-fart dvs 1 000 Mbit/s. KTH har gjort experiment där man använt fiber och skickat data till ett hus i Dalarna med terrabit dvs 1 000 Gbit/s eller 1 000 000 Mbit/s. Dessa hastigheter kommer att bli verkliga i vårt nät på sikt men det kommer att dröja väldigt många år innan det behövs. Var maxgränsen för fiber går vet man inte idag. I dagens 4G nät ligger max hastighet (teoretiskt) på ca 100 Mbit/s. På så sätt kan man säga att fibern är framtidssäker.

Radiotekniken kommer visserligen att utvecklas den också men trådlös överföring som 4G/5G osv är, och kommer bara vara, ett komplement till fiber. Anledningen är att det är trångt i luften och att ju större hastighet man vill ha desto högre frekvens måste man sända på och desto kortare räckvidd får man. Skall man komma upp i farterna ovan kommer man behöva ha en mast i varje gathörn och det är ju inte riktigt rimligt. Denna bild delas även av mobiloperatörer.

Datamängden – Datamängden i 4G- nät är begränsad. Många använder sig av nya tjänster som t.ex Netflix, HBO, Viasplay etc. Tittar man t.ex på HD- tv går det åt ca 3 GB per timme. Netflix egna siffror för sin tjänst: HD: 3 GB i timmen, 3D: 4,7 GB i timmen, Ultra HD 4K: 7 GB i timmen. Som du ser ökar datamängden i takt med att tjänsterna utvecklas. Ett 4G abonnemang klarar helt enkelt inte att hänga med här utan du slår i taket. Om man köper till datamängd blir det dessutom riktigt dyrt.

Kostnaden – Tittar du på ett mobilt bredbandsabonnemang hos Telia ligger kostnaden för 40 GB datamängd på 399:-/månad. Om du behöver köpa till extra datamängd är det minst sagt svindyrt, 5GB extra kostar 199:- (http://www.telia.se/privat/ladda/kopmerdata). Om du jämför med en 100 Mbit- tjänst i fibernätet kan du just nu köpa en för ca 250:-/månad som är helt obegränsad när det gäller datamängd. Skillnaden i pris är alltså ca 9 000:- på 5 år. Skulle man i snitt behöva köpa till 10Gb extra per månad till sitt 4G blir skillnaden otroliga dryga 30 000:- dyrare. Jag du förstår själv. Operatörerna vet att nätet inte räcker till för behoven, därav prissättningen.

Stabilitet – Vi som använder de mobila näten dagligen vet hur stabiliteten fungerar, inte särskilt bra. Driftsäkerheten och stabiliteten i ett fibernät är mycket större.

Sök medlemskap nu, klicka här.

5G på väg behövs fiber då?

Läste idag (2 mars 2015) i DN att 5G näten kan väntas byggas ut från 2020. Hastigheter på upp till 7,5 gigabit per sekund har Samsung lyckats uppnå i labmiljö vilket är väldigt snabbt. Frågan är bara hur lång tid det tar innan det blir en acceptabel täckning för oss, städerna kommer först och vi har ännu inte 4G fullt ut. 5G är inte bara tänkt för mobildata och telefoni utan det är alla småprylar som vill ut och kommunicera på nätet kylskåp, frys, spis, bilen, pulsklockan, hälsoklockan mm mm, titta här. I en fiber har man kommit upp till en hastighet av 10,2 Tbit/s över en sträcka på 29 km. Det motsvarar innehållet på 240 dvdskivor per sekund. Nu är det inte bara en fråga om hastighet utan en fråga om tillgänglighet. Anslutningen till fibern har du tillgängligt till 100%, inget konkurrerar med dig om tillgången medan för 5G och de andra 4G och 3G så konkurrerar du med alla andra som just då är uppkopplade.

Nedan är saxat ur SR

De svenska forskarna inom 5G som SR möter i Vetandets värld menar att mer trådlös datatrafik kräver fler basstationer, och de menar att bästa sättet vore att vi har basstationer inomhus, som ett komplement till master utomhus.

Det finns många vinster med basstationer inomhus: De behöver inte sända/motta med lika hög effekt, och därmed sparar man ström och pengar. De kan installeras och underhållas av fastighetsägarna själva. Man kopplar upp dem till den kommersiella mobilnäten lämpligen via fasta trådförbindelser (fiberoptik). De påminner om de WiFi anläggningar vi har hemma för trådlöst internet, fast kommer att innehålla mer elektronik och program. Kostnaden per burk blir inte högre än en Wifi-enhet, spår forskarna.

Dags att gå med i fiberföreningen, klicka här.

Funderar du fortfarande om du ska gå med?

Läs det här

från Dalarna

och det här

som en lösning

Därmed inte sagt att det kommer att ske hos oss de närmaste åren men det kommer att ske. Att vilja gå med efter det att nätet är utbyggt blir dyrt. Här nedan ett räkneexempel på hur dyrt det kan bli. Detta har vi diskuterat hur vi skall kunna förmedla informationen till alla. Ett sätt som vi sagt är att alla i Torsvi som är tveksamma kommer att få besök av oss så att vi kan informera om nedanstående.

——————————————————————-

Vi hade uppe till diskussion vad det skulle kosta om man väntar med att ansluta sig tills om något år. Det jag fått fram av Skanova och andra att det då blir dyrt, mycket dyrt. Säg att vi som nu har visat intresse kan komma ner till ca 15.000 kr för att få en fiberanslutning så ser det ut som att priset blir mer än det dubbla och kanske ännu mer, det kan bli en oöverstiglig kostnad som gör att du inte kommer att kunna få en fiberanslutning i framtiden. En anslutning som kostar 15.000 kr kostar egentligen 50.000 kr om vi inte skulle få något bidrag från länsstyrelsen och bidrag kan den enskilde inte räkna med att få i efterhand. Då är vi i alla fall kanske 90 st som bygger samtidigt om du då skall bygga själv så kan kostnaden skena iväg till kostnader över 100.000 kr om det vill sig riktigt illa. Allt beror på hur det är ser ut med tekniken. Den är inte förberedd för att ta emot fler än de som anmält att de vill vara med. Vän av ordning säger då att vi skall förbereda detta så att möjligheten finns. Det kostar pengar som vi som går med nu skall betala som vi inte kan få tillbaks när fler vill vara med, det är orealistiskt.